צ'אק נוריס

הוא ניצח את סופרמן בהתערבות, המוות מפחד ממנו, הסיפורים עליו רק ממשיכים להגיע, אנשים מפחדים להתקל בו לאור יום, גנבים מפחדים להתקל בו בלילה.
צ'אק נוריס, האגדה (אבל לא האיש).

אודות צ'אק נוריס »

אזהרה! המידע המוצג בדף זה מציג רק מעט מתכונותיו של צ'אק נוריס.
 • צ'אק נוריס לא מתקשר למספר לא נכון, אתה פשוט עונה לטלפון הלא נכון.
 • פחד מעכבישים נקרא ארכנופוביה, פחד ממקומות סגורים נקרא קלסטרופוביה, פחד מצ'אק נוריס נקרא הגיון.
 • כשאלקסנדר גרהאם בל המציא את הטלפון, היו לו 3 שיחות שלא נענו מצ'אק נוריס.
 • בריונים דוחפים חנונים לתוך לוקרים, צ'אק נוריס דוחף בריונים לתוך חנונים.
 • הסיבה היחידה שבן לאדן מת היא שסוף סוף הכניסו את צ'אק נוריס לפאקיסטן.
 • ביתו של צ'אק נוריס נמצא באיזור 52, להבדיל מאיזור 51 המסוכן הרבה פחות.
 • לנו יש שבוע שמוקדש לסביבה, לסביבה יש שבוע שמקודש לצ'אק נוריס.
 • צ'אק נוריס אוכל חורים שחורים לארוחת בוקר. יש להם טעם של עוף.
 • לזקן של צ'אק נוריס יש נציגות בקונגרס האמריקאי.
 • צ'אק נוריס חכם יותר מתלמיד כיתה ו'.
 • האילומינטי מתחבאים בכלל צ'אק נוריס.
 • אל תתעסק עם הזוהאן, אלא אם כן אתה צ'אק נוריס.
 • צ'אק נוריס לא יכול להסתכל לפחד בעיניים כי הפחד בורח ממנו.
 • צאק נוריס יודע למה חורף וגם למה כובע.
 • אם תשתה שיקוי פולימצי עם שערה של צ'אק נוריס יש שתי אפשרויות: הראשונה היא שתהפוך לכפיל של צ'אק נוריס ואז צ'אק נוריס האמיתי יופיע לידך ויפוצץ אותך במכות על זה שניסית לחקות אותו, והאפשרות השנייה היא שפשוט תמות.
 • הפטרונוס של וולדמורט הוא בצורת צ'אק נוריס.
 • כשסוהרסן רואה פטרונוס, הוא נבהל ומיד מזמן את צ'אק נוריס.
 • אם ההר לא בא אל צ'אק נוריס, צ'אק נוריס יאלץ להביא אותו בכוח.
 • השניים טובים מן האחד, צ'אק נוריס טוב מן השניים.
 • צ'אק נוריס נולד ב-35.13.